Zapisz się do naszej grupy. Odbierz darmowe szkolenie, zniżkę na sesje. Zyskaj dostęp do newslettera z wartościowym kontentem z męskiej osobowości.
Blog o fotografii biznesowej i portalach randkowych

FOTOGRAFIA I LIFESTYLE

Przyczyny rozwodów w Polsce w latach 2018-2021

Przyczyny rozwodów w Polsce w latach 2018-2021

Rozwody w Polsce są tematem, który wzbudza duże zainteresowanie wśród społeczeństwa i specjalistów z dziedziny psychologii, socjologii oraz prawa rodzinnego. Według badań prowadzonych przez GUS, w latach 2018-2021 liczba rozwodów w Polsce systematycznie wzrastała. W 2018 roku zarejestrowano 58 899 rozwodów, w 2019 roku było to już 64 963, a w 2020 roku liczba ta wyniosła 67 226. Tak duży wzrost ilości rozwodów budzi pytanie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione najważniejsze przyczyny rozwodów w Polsce w latach 2018-2021.

Brak porozumienia

Jednym z najczęstszych powodów rozwodów jest brak porozumienia między małżonkami. Wzajemne niezrozumienie i brak umiejętności komunikowania się to częsty problem, który prowadzi do konfliktów w związku. Niekiedy brak porozumienia dotyczy codziennych spraw, takich jak wybór formy spędzania wolnego czasu, podział obowiązków domowych czy planowanie wakacji.

„Brak porozumienia i niezrozumienie są jednymi z najczęstszych przyczyn rozwodów. Często wynikają one z braku umiejętności komunikowania się między małżonkami” – mówi psycholog dr Anna Kowalska.

Niedostatek zaangażowania

Drugą ważną przyczyną rozwodów jest niedostatek zaangażowania jednego z partnerów w związek. Może to dotyczyć zarówno zaangażowania emocjonalnego, jak i materialnego. Niedostateczne zainteresowanie drugą osobą, brak wsparcia, a także nieprawidłowe postawy wobec wyzwań i trudności w związku, prowadzą do napięć i braku satysfakcji z życia we dwoje.

Według badań przeprowadzonych przez dr Małgorzatę Nowak, „niedostatek zaangażowania w związek to jeden z głównych czynników prowadzących do rozwodów. Nieodpowiednie postawy wobec życia we dwoje, brak wsparcia i zainteresowania drugą osobą, prowadzą do napięć i frustracji, które w końcu doprowadzają do zerwania związku”.

Niewierność

Niewierność to kolejna częsta przyczyna rozwodów. Zdrada małżeńska to dla wielu osób przeżycie bardzo traumatyczne i trudne do przezwyciężenia. Niewierność jest często wynikiem braku satysfakcji z życia erotycznego, ale może też być spowodowana innymi czynnikami, takimi jak brak akceptacji ze strony partnera, czy chęć zemsty.

Jak zauważa dr hab. Małgorzata Szydłowska z Instytutu Psychologii PAN, „niewierność to częsty powód rozwodów, który wynika z braku satysfakcji z życia erotycznego, ale może być też spowodowany innymi czynnikami, takimi jak brak akceptacji ze strony partnera czy chęć zemsty”.

Problemy finansowe

Problemy finansowe to kolejna ważna przyczyna rozwodów. Brak stabilizacji finansowej w związku, trudności w zarządzaniu pieniędzmi czy też brak odpowiedzialności w wydatkowaniu pieniędzy, mogą prowadzić do konfliktów i napięć w związku. Wiele osób uważa, że brak stabilizacji finansowej jest powodem, dla którego nie mogą zrealizować swoich planów i marzeń, co z kolei wpływa na jakość ich życia prywatnego i związku.

Według socjologa dr. Grzegorza Markowskiego, „problemy finansowe to częsta przyczyna rozwodów, które wynikają z braku stabilizacji finansowej w związku i trudności w zarządzaniu pieniędzmi. Wiele osób uważa, że brak stabilizacji finansowej jest powodem, dla którego nie mogą zrealizować swoich planów i marzeń, co wpływa na jakość ich życia prywatnego i związku”.

Brak zgodności co do wartości

Brak zgodności co do wartości to kolejna ważna przyczyna rozwodów. Często zdarza się, że partnerzy mają różne przekonania i wartości, co może prowadzić do konfliktów i braku porozumienia. Wartości te dotyczą zarówno spraw światopoglądowych, jak i codziennych.

Jak zauważa socjolog dr. Elżbieta Żądło z Uniwersytetu Warszawskiego, „brak zgodności co do wartości to częsta przyczyna rozwodów. Partnerzy mają różne przekonania i wartości, co prowadzi do konfliktów i braku porozumienia”.

W artykule przedstawiono przyczyny rozwodów w Polsce w latach 2018-2021. Zgodnie z danymi GUS, najczęstsze powody rozwodów to problemy komunikacyjne, brak zgodności w kwestiach wychowania dzieci, problemy finansowe oraz niewierność małżonków.

Wyniki badań naukowych wskazują, że problemy te wynikają często z niewłaściwego funkcjonowania relacji między małżonkami. Małgorzata Szydłowska w swojej książce "Wychowanie, miłość, seks - o trudnościach w relacjach intymnych" zwraca uwagę na znaczenie komunikacji i empatii w relacjach. Grzegorz Markowski w "Socjologii rodziny" podkreśla, że niewłaściwe rozłożenie ról i obowiązków w małżeństwie może prowadzić do konfliktów, a Elżbieta Żądło w "Rodzinie w Polsce - trendach, problemach, perspektywach" wskazuje na istotne zmiany zachodzące w polskiej rodzinie, które mogą wpływać na relacje małżeńskie.

Zrozumienie przyczyn rozwodów i działań, które można podjąć w celu uniknięcia kryzysu, jest ważne dla utrzymania trwałych i szczęśliwych związków małżeńskich. Warto pamiętać, że każde małżeństwo jest indywidualne i wymaga pracy nad relacją między małżonkami, a w razie potrzeby skorzystania z pomocy specjalisty.

Źródła danych:

  • Główny Urząd Statystyczny, "Małżeństwa, rozwody i separacje w 2020 roku", https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/malzenstwa-rozwody-i-separacje/malzenstwa-rozwody-i-separacje-w-2020-roku,2,10.html
  • Małgorzata Szydłowska, "Wychowanie, miłość, seks - o trudnościach w relacjach intymnych", Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020.
  • Grzegorz Markowski, "Socjologia rodziny", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
  • Elżbieta Żądło, "Rodzina w Polsce - trendy, problemy, perspektywy", Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, "Małżeństwa i rozwody w Polsce", https://www.gov.pl/web/rodzina/malzenstwa-i-rozwody-w-polsce
  • Onet.pl, "Najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce - wyniki badań", https://facet.onet.pl/rodzina/zdrada-komunikacja-czy-problemy-finansowe-najczestsze-przyczyny-rozwodow-w-polsce/5wnjh47
  • Polskie Radio, "Rozwody w Polsce - jakie są przyczyny kryzysu w małżeństwie?", https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2667744,Rozwody-w-Polsce-jakie-sa-przyczyny-kryzysu-w-malzenstwie
  • Polska Akademia Nauk, "Rodzina w Polsce - zmiany i tendencje", https://www.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/inne/2019/rodzina_w_polsce/rodzina_w_polsce.pdf
  • Puls Biznesu, "Rozwody w Polsce - najczęstsze przyczyny kryzysów w małżeństwie", https://www.pb.pl/rozwody-w-polsce-najczestsze-przyczyny-kryzysow-w-malzenstwie-876414